Test ReberhaTareeva


Test Reberga-Tareeva używane do określenia funkcji wydalniczej nerek i możliwość przeznaczenia lub w kanalikach nerkowych (reabsorbirovat wchłonięcia powrotem) jakąś substancją. Pacjentowi rano na czczo w pozycji leżącej moczu zbieranym przez 1 godzinę w trakcie tego okresu czasu pobierania krwi z żyły dla określenia stężenia kreatyniny. Z prostego wzoru obliczonej wartości filtracji kłębuszkowej (charakteryzuje wydalniczy funkcji nerek) i wchłaniania zwrotnego z kanalików. U zdrowych mężczyzn i kobiet, młodych i w średnim wieku, szybkość filtracji kłębuszkowej (CF) jest 130-140 ml / min. KF redukujących obserwowano ostre i przewlekłe zapalenie nerek, choroby nerek z nadciśnienia i cukrzycy. Rozwój niewydolności nerek i wzrost azotowych toksyn we krwi występuje w dolnej KF do około 10% normy. Przewlekłej spadku odmiedniczkowe zapalenie nerek występuje KF później, gdy zapalenie kłębuszków nerkowych, w przeciwieństwie do wcześniejszych naruszenia zdolności koncentracji nerki.