Rezonans magnetyczny


Podstawą tej metody jest najsilniejsze działanie pola magnetycznego na atomy wodoru w tkankach ludzkich. Aktywowany atomy magnes wyprodukuje odpowiednie sygnały elektryczne, które są następnie rejestrowane instrumenty i tworzą obraz.

MRI pozwala wykryć bardzo subtelne zmiany w strukturze ludzkiego ciała, prawie nie wykrytych za pomocą innych środków, przewiduje trójwymiarowych obrazów i nie ma promieniowania jonizującego.

Metoda ta jest najczęściej stosowana w tych pacjentów, dla których wszystkie wcześniejsze badania nie pomogły w pełni ustalenie diagnozy. Zwykle nowotwór nerki, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego.


Należy pamiętać, że badania rezonansu magnetycznego są drogie i wykorzystywali je do specjalnych względów.