Codzienne monitorowanie ciśnienia krwi


Codzienne monitorowanie ciśnienia krwi dostarcza ważnych informacji o codziennym zmienność (wahania), ciśnienie krwi, do oceny adekwatności i jednolitość wpływu leków. Codzienne monitorowanie ciśnienia tętniczego przewiduje rejestracji ciśnienia krwi w odstępach co 15 minut w godzinach popołudniowych i 30 minut w nocy. Szacowane wartości normalne ciśnienie krwi dzień stanowią 135/85 mmHg, w nocy 120/70 mmHg Stopień redukcji ciśnienia w nocy 10-20%.


Sytuacje, w których realizacja codziennego monitorowania ciśnienia krwi jest najbardziej odpowiednie:

    - Wahania ciśnienia krwi w różnych porach dnia;
    - nadciśnienie tętnicze, stabilny (odporny) na leki.