Estrogen-progestagen próby


Gdy negatywny wynik testu progesteronu powinno być cykliczne testy z konsekwentną estrogenów i progesteronu przeznaczenia. Estrogen (mikrofollin, etynyloestradiol, premaryn) podawany przez 10-12 dni, aby zwiększyć liczbę szyjki macicy do 10 lub więcej punktów. Następnie progestageny przepisane w powyższej dawki. Pojawienie uzasadnionego menstrual reakcji typu wskazuje na obecność raka endometrium wrażliwego na hormony. Brak krwawienia (test negatywny cykl) wskazuje formę macicy braku miesiączki (aplazji, wewnątrzmaciczne synechia - Zespół Ashermana).Jako cykliczne próby badanej analogowe mogą być używane z leków syntetycznych estrogenów progestagen (jednofazowy, nie ovlon, Hravystat, ovydon, Marvelon, sylest, femodenom; dwufazowy, Desmoulins, trójfazowe, Triziston, trykvylar). Leki te są przepisywane 1 tabletkę dziennie przez 21 dni. Pojawienie się 3-5 dni uzasadnione podobną reakcją menstruacyjny oznacza normalny odbiór endometrium do sterydów.