Test kortykotropiny


Próbka kortykotropiny stosowane do diagnozowania dysfunkcji kory nadnerczy przy niskim lub normalnym moczu 17-KS i 17-ACS z normalnym lub treści glikokortykosteroidów we krwi. Test opiera się na fakcie, że wprowadzenie kortykotropinę stymuluje wydzielanie kortykosteroidów kory nadnerczy, określoną przez zwiększenie moczu 17-KS-ACS i 17, jak również zwiększenia zawartości glikokortykoidów we krwi.

Próbka składa się z 40 jm domięśniowo kortykotropiny przez 2 dni. Przed rozpoczęciem badania, po 1 i 2 dni po podaniu ACTH badania powtórzyć funkcji kory nadnerczy. Jeżeli pierwszy dzień po podaniu wydalania kortykotropinę 17 i 17 KS-ACS wzrosła o 2 razy, a następnego dnia to zwiększyć, próbkę ocenia się jako pozytywne, co wskazuje, że genezie mózgowej patologii. W przypadku braku zmian uznanych za negatywne testy (pierwotne uszkodzenie nadnerczy). Ponadto ocenia się zastrzega kory nadnerczy, że jeśli zawartość 17-ACS wzrosła mniej niż 2 razy, w związku z tym, zasoby są niewystarczające.