Oksitotsinovogo Test


Oksitotsinovogo Test służy do rozwiązania problemu pierwszeństwa przysadki i podwzgórza zmiany w cyklu miesiączkowym. Na podstawie tej oksytocyny o właściwościach podobnych do GnRH stymuluje funkcje mózgowe. Próbka składa się z 5-10 jednostek oksytocyny podawano podskórnie przez 5 dni. Przed i po testy ustalić, estrogen i prehnandiolu w moczu lub estradiolu i progesteronu we krwi. Normalizacja tych wskaźników ocenionych jako dodatni wynik testu, wskazując ogniska pierwotnego w podwzgórzu, brak normalizacji - zarówno negatywne (choroby przysadki).