Display #
Title Author Hits
Aplazja moczowodu admin 233
Bakteriomocz w ciąży bezobjawowych admin 160
Bakteryjne szok w chorobach urologicznych admin 183
Ciała obce pęcherza moczowego admin 1071
Dismetabolic wymiany nefropatia admin 148
Ekstrofiya pęcherza moczowego admin 138
Furosemidzavisimaya nerek admin 148
Gruźlica układu moczowo-płciowego nefrotuberkulez systemu admin 164
Jade tubulointerstitsialnyy ostra admin 207
Kamica moczowa Kamica moczowa admin 297
Kamienie nerkowe kamica nerkowa admin 181
Kamienie w pęcherzu i moczowodu admin 203
Kistadenoma nerki admin 146
Kolka nerkowa admin 197
Kłębuszkowe zapalenie nerek admin 264
Lupus zapalenie nerek admin 158
Mehakaliks mehakalikoz admin 149
Mochekishechnyy przetoki admin 156
Moczenie admin 129
Mocznica admin 329
Narządów układu moczowo-płciowego Choroby pasożytnicze admin 1121
Nefropatia cukrzycowa admin 158
Nerka dystopia admin 450
Nerka ruchoma pływających nerek admin 940
Nerki Torbiel admin 290
Neuromuscular dysplazja moczowodu admin 162
Niedokrwistość Niedokrwistość nerek Nephrogenic admin 177
Niewydolność amyloidoza admin 281
Niewydolność nerek ostra admin 366
Odmiedniczkowe zapalenie nerek admin 175
Ostre i przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego admin 518
Paranephritis admin 195
Pęcherz neurogenny admin 477
Podahrychnyynefropatiya admin 158
Refluks pęcherzowo-moczowodowy admin 174
Roponercze admin 417
Spinal pęcherza moczowego admin 146
Uchyłek pęcherza uchyłkowatości admin 974
Ureterocele admin 599
Wierzchniactwo admin 161
Wodonercze admin 314
Z przewlekłą niewydolnością nerek admin 214
Zakażenia układu moczowego admin 184
Zapalenie cewki moczowej admin 149
Zapalenie pęcherza moczowego pęcherza moczowego u mężczyzn admin 375
Zawory moczowodu admin 190
Zespół Hepatorenalnyy admin 142
Zespół policystycznych nerek admin 166
Zwężenie cewki moczowej i zatarcie cewki moczowej admin 291
Zwężenie moczowodu admin 327
Zwłóknienie zaotrzewnowe choroby Ormond za admin 911