Display #
Title Author Hits
Aplazja moczowodu admin 184
Bakteriomocz w ciąży bezobjawowych admin 116
Bakteryjne szok w chorobach urologicznych admin 135
Ciała obce pęcherza moczowego admin 666
Dismetabolic wymiany nefropatia admin 110
Ekstrofiya pęcherza moczowego admin 91
Furosemidzavisimaya nerek admin 104
Gruźlica układu moczowo-płciowego nefrotuberkulez systemu admin 118
Jade tubulointerstitsialnyy ostra admin 169
Kamica moczowa Kamica moczowa admin 244
Kamienie nerkowe kamica nerkowa admin 139
Kamienie w pęcherzu i moczowodu admin 159
Kistadenoma nerki admin 106
Kolka nerkowa admin 151
Kłębuszkowe zapalenie nerek admin 216
Lupus zapalenie nerek admin 113
Mehakaliks mehakalikoz admin 105
Mochekishechnyy przetoki admin 116
Moczenie admin 90
Mocznica admin 270
Narządów układu moczowo-płciowego Choroby pasożytnicze admin 1004
Nefropatia cukrzycowa admin 114
Nerka dystopia admin 300
Nerka ruchoma pływających nerek admin 823
Nerki Torbiel admin 246
Neuromuscular dysplazja moczowodu admin 117
Niedokrwistość Niedokrwistość nerek Nephrogenic admin 137
Niewydolność amyloidoza admin 237
Niewydolność nerek ostra admin 285
Odmiedniczkowe zapalenie nerek admin 137
Ostre i przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego admin 425
Paranephritis admin 152
Pęcherz neurogenny admin 406
Podahrychnyynefropatiya admin 118
Refluks pęcherzowo-moczowodowy admin 131
Roponercze admin 368
Spinal pęcherza moczowego admin 100
Uchyłek pęcherza uchyłkowatości admin 890
Ureterocele admin 508
Wierzchniactwo admin 110
Wodonercze admin 252
Z przewlekłą niewydolnością nerek admin 146
Zakażenia układu moczowego admin 141
Zapalenie cewki moczowej admin 104
Zapalenie pęcherza moczowego pęcherza moczowego u mężczyzn admin 314
Zawory moczowodu admin 133
Zespół Hepatorenalnyy admin 92
Zespół policystycznych nerek admin 126
Zwężenie cewki moczowej i zatarcie cewki moczowej admin 242
Zwężenie moczowodu admin 252
Zwłóknienie zaotrzewnowe choroby Ormond za admin 752