Display #
Title Author Hits
Aplazja moczowodu admin 173
Bakteriomocz w ciąży bezobjawowych admin 113
Bakteryjne szok w chorobach urologicznych admin 121
Ciała obce pęcherza moczowego admin 634
Dismetabolic wymiany nefropatia admin 105
Ekstrofiya pęcherza moczowego admin 86
Furosemidzavisimaya nerek admin 98
Gruźlica układu moczowo-płciowego nefrotuberkulez systemu admin 111
Jade tubulointerstitsialnyy ostra admin 164
Kamica moczowa Kamica moczowa admin 235
Kamienie nerkowe kamica nerkowa admin 122
Kamienie w pęcherzu i moczowodu admin 153
Kistadenoma nerki admin 98
Kolka nerkowa admin 144
Kłębuszkowe zapalenie nerek admin 207
Lupus zapalenie nerek admin 107
Mehakaliks mehakalikoz admin 96
Mochekishechnyy przetoki admin 110
Moczenie admin 85
Mocznica admin 259
Narządów układu moczowo-płciowego Choroby pasożytnicze admin 975
Nefropatia cukrzycowa admin 107
Nerka dystopia admin 266
Nerka ruchoma pływających nerek admin 785
Nerki Torbiel admin 233
Neuromuscular dysplazja moczowodu admin 107
Niedokrwistość Niedokrwistość nerek Nephrogenic admin 129
Niewydolność amyloidoza admin 228
Niewydolność nerek ostra admin 268
Odmiedniczkowe zapalenie nerek admin 128
Ostre i przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego admin 395
Paranephritis admin 141
Pęcherz neurogenny admin 384
Podahrychnyynefropatiya admin 113
Refluks pęcherzowo-moczowodowy admin 126
Roponercze admin 360
Spinal pęcherza moczowego admin 93
Uchyłek pęcherza uchyłkowatości admin 858
Ureterocele admin 486
Wierzchniactwo admin 100
Wodonercze admin 245
Z przewlekłą niewydolnością nerek admin 133
Zakażenia układu moczowego admin 134
Zapalenie cewki moczowej admin 91
Zapalenie pęcherza moczowego pęcherza moczowego u mężczyzn admin 290
Zawory moczowodu admin 124
Zespół Hepatorenalnyy admin 89
Zespół policystycznych nerek admin 121
Zwężenie cewki moczowej i zatarcie cewki moczowej admin 232
Zwężenie moczowodu admin 229
Zwłóknienie zaotrzewnowe choroby Ormond za admin 727