Display #
Title Author Hits
Aplazja moczowodu admin 198
Bakteriomocz w ciąży bezobjawowych admin 124
Bakteryjne szok w chorobach urologicznych admin 148
Ciała obce pęcherza moczowego admin 737
Dismetabolic wymiany nefropatia admin 118
Ekstrofiya pęcherza moczowego admin 102
Furosemidzavisimaya nerek admin 111
Gruźlica układu moczowo-płciowego nefrotuberkulez systemu admin 127
Jade tubulointerstitsialnyy ostra admin 176
Kamica moczowa Kamica moczowa admin 256
Kamienie nerkowe kamica nerkowa admin 148
Kamienie w pęcherzu i moczowodu admin 170
Kistadenoma nerki admin 115
Kolka nerkowa admin 160
Kłębuszkowe zapalenie nerek admin 225
Lupus zapalenie nerek admin 122
Mehakaliks mehakalikoz admin 114
Mochekishechnyy przetoki admin 126
Moczenie admin 97
Mocznica admin 284
Narządów układu moczowo-płciowego Choroby pasożytnicze admin 1059
Nefropatia cukrzycowa admin 124
Nerka dystopia admin 344
Nerka ruchoma pływających nerek admin 860
Nerki Torbiel admin 256
Neuromuscular dysplazja moczowodu admin 134
Niedokrwistość Niedokrwistość nerek Nephrogenic admin 145
Niewydolność amyloidoza admin 244
Niewydolność nerek ostra admin 308
Odmiedniczkowe zapalenie nerek admin 146
Ostre i przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego admin 453
Paranephritis admin 164
Pęcherz neurogenny admin 426
Podahrychnyynefropatiya admin 126
Refluks pęcherzowo-moczowodowy admin 141
Roponercze admin 383
Spinal pęcherza moczowego admin 109
Uchyłek pęcherza uchyłkowatości admin 913
Ureterocele admin 532
Wierzchniactwo admin 122
Wodonercze admin 264
Z przewlekłą niewydolnością nerek admin 160
Zakażenia układu moczowego admin 149
Zapalenie cewki moczowej admin 112
Zapalenie pęcherza moczowego pęcherza moczowego u mężczyzn admin 332
Zawory moczowodu admin 141
Zespół Hepatorenalnyy admin 104
Zespół policystycznych nerek admin 134
Zwężenie cewki moczowej i zatarcie cewki moczowej admin 255
Zwężenie moczowodu admin 279
Zwłóknienie zaotrzewnowe choroby Ormond za admin 783