Display #
Title Author Hits
Aplazja moczowodu admin 218
Bakteriomocz w ciąży bezobjawowych admin 146
Bakteryjne szok w chorobach urologicznych admin 172
Ciała obce pęcherza moczowego admin 973
Dismetabolic wymiany nefropatia admin 137
Ekstrofiya pęcherza moczowego admin 124
Furosemidzavisimaya nerek admin 138
Gruźlica układu moczowo-płciowego nefrotuberkulez systemu admin 153
Jade tubulointerstitsialnyy ostra admin 198
Kamica moczowa Kamica moczowa admin 284
Kamienie nerkowe kamica nerkowa admin 168
Kamienie w pęcherzu i moczowodu admin 193
Kistadenoma nerki admin 134
Kolka nerkowa admin 188
Kłębuszkowe zapalenie nerek admin 252
Lupus zapalenie nerek admin 146
Mehakaliks mehakalikoz admin 137
Mochekishechnyy przetoki admin 145
Moczenie admin 117
Mocznica admin 312
Narządów układu moczowo-płciowego Choroby pasożytnicze admin 1098
Nefropatia cukrzycowa admin 146
Nerka dystopia admin 409
Nerka ruchoma pływających nerek admin 911
Nerki Torbiel admin 277
Neuromuscular dysplazja moczowodu admin 151
Niedokrwistość Niedokrwistość nerek Nephrogenic admin 164
Niewydolność amyloidoza admin 270
Niewydolność nerek ostra admin 348
Odmiedniczkowe zapalenie nerek admin 166
Ostre i przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego admin 499
Paranephritis admin 184
Pęcherz neurogenny admin 462
Podahrychnyynefropatiya admin 150
Refluks pęcherzowo-moczowodowy admin 164
Roponercze admin 408
Spinal pęcherza moczowego admin 132
Uchyłek pęcherza uchyłkowatości admin 949
Ureterocele admin 576
Wierzchniactwo admin 149
Wodonercze admin 297
Z przewlekłą niewydolnością nerek admin 195
Zakażenia układu moczowego admin 173
Zapalenie cewki moczowej admin 136
Zapalenie pęcherza moczowego pęcherza moczowego u mężczyzn admin 357
Zawory moczowodu admin 176
Zespół Hepatorenalnyy admin 126
Zespół policystycznych nerek admin 155
Zwężenie cewki moczowej i zatarcie cewki moczowej admin 277
Zwężenie moczowodu admin 309
Zwłóknienie zaotrzewnowe choroby Ormond za admin 848