Display #
Title Author Hits
Aplazja moczowodu admin 208
Bakteriomocz w ciąży bezobjawowych admin 134
Bakteryjne szok w chorobach urologicznych admin 159
Ciała obce pęcherza moczowego admin 857
Dismetabolic wymiany nefropatia admin 129
Ekstrofiya pęcherza moczowego admin 111
Furosemidzavisimaya nerek admin 120
Gruźlica układu moczowo-płciowego nefrotuberkulez systemu admin 141
Jade tubulointerstitsialnyy ostra admin 186
Kamica moczowa Kamica moczowa admin 270
Kamienie nerkowe kamica nerkowa admin 156
Kamienie w pęcherzu i moczowodu admin 181
Kistadenoma nerki admin 126
Kolka nerkowa admin 174
Kłębuszkowe zapalenie nerek admin 240
Lupus zapalenie nerek admin 134
Mehakaliks mehakalikoz admin 125
Mochekishechnyy przetoki admin 134
Moczenie admin 107
Mocznica admin 296
Narządów układu moczowo-płciowego Choroby pasożytnicze admin 1079
Nefropatia cukrzycowa admin 135
Nerka dystopia admin 378
Nerka ruchoma pływających nerek admin 892
Nerki Torbiel admin 266
Neuromuscular dysplazja moczowodu admin 143
Niedokrwistość Niedokrwistość nerek Nephrogenic admin 155
Niewydolność amyloidoza admin 255
Niewydolność nerek ostra admin 324
Odmiedniczkowe zapalenie nerek admin 155
Ostre i przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego admin 477
Paranephritis admin 175
Pęcherz neurogenny admin 445
Podahrychnyynefropatiya admin 137
Refluks pęcherzowo-moczowodowy admin 152
Roponercze admin 399
Spinal pęcherza moczowego admin 119
Uchyłek pęcherza uchyłkowatości admin 932
Ureterocele admin 553
Wierzchniactwo admin 135
Wodonercze admin 276
Z przewlekłą niewydolnością nerek admin 177
Zakażenia układu moczowego admin 161
Zapalenie cewki moczowej admin 124
Zapalenie pęcherza moczowego pęcherza moczowego u mężczyzn admin 348
Zawory moczowodu admin 155
Zespół Hepatorenalnyy admin 114
Zespół policystycznych nerek admin 142
Zwężenie cewki moczowej i zatarcie cewki moczowej admin 264
Zwężenie moczowodu admin 298
Zwłóknienie zaotrzewnowe choroby Ormond za admin 817