Choke


Choke (czasami użyć zamartwicy termin) - uczucie ostrego brak powietrza. Ssanie jest rodzaj duszności (duszność).

Często przyczyną zadławienia


  • Astma
  • Severe zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
  • Anafilaksja
  • Połknięcie ciała obcego w drogach oddechowych
  • Obrzęk strun głosowych
  • Obrzęk płuc
  • Atak Paniki

Co należy zrobić w przypadku zadławienia?

Po raz pierwszy było zawsze wymaga wyjaśnienia pochodzenia duszno iw razie konieczności interwencji medycznej. Jeśli istnieje podejrzenie uderzenia ciała obcego w drogach oddechowych, wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna na leki, żywność) lub obrzęk płuc (pęcherzyków oddech, pojawienie się piany z ust) należy natychmiast wezwać "Ambulans", Jeśli mówimy o ataku astmy, która dotyczyła ciągu zaostrzeń astmy w przewlekłej obturacyjnej choroby i ataki paniki płuc powinien stosować się do lekarza, jak się zachować w takich sytuacjach.

Której lekarze być może trzeba?

W zależności od przyczyny duszności mogą potrzebować lekarzy pomocy wymienione poniżej.

Lekarz ratunkowy
Pulmonolodzy
Alergolog
Kardiolog
Psychoterapeuta