Heartbeat


Nagłe pojawienie kołatanie serca ("Serce zatripotilo" lub "w obniżonej maszyny"), Bez wyraźnego powodu, a następnie tego samego nagłego zakończenia typowego dla nadkomorowych częstoskurczów (nadkomorowe), trzepotanie przedsionków. Jeśli rytmu serca,"rozdarty" ("to szybko, a następnie zwolnić") Można zaatakować podejrzenie występowania migotania przedsionków (AF).