Zakłócenia serca


Czując czasopisma "niewydolność serca", "Rewolucje serca", "Równie serca zmniejsza się, to wydawało się potknąć" - Charakterystyka przedsionka i komory, zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków (AF).