Przewlekła obturacyjna choroba płuc POChP - POChP powikłania, rokowanie i profilaktyka - i


Treść
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (COPD)
Objawami przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD)
Jakie badania należy podjąć podejrzenie POChP
Leczenie POChP
POChP Leczenie środki folk
Charakterystyka diety i stylu życia chorych na POChP
Przewlekła obturacyjna choroba płuc w czasie ciąży
Możliwe powikłania POChP rokowania i zapobiegania
Często pytania na POChP
Strona 8 z 9

Możliwe powikłania POChP i przewidywania


Rokowanie jest zwykle poważne. Obecnie POChP zajmuje czwarte miejsce na świecie wśród przyczyn zgonów w grupie wiekowej powyżej 45 lat i jest jedyną chorobą, w której śmiertelność nadal wzrasta.

Głównym tego powodem - późno wykrywania choroby, a zatem opóźnione rozpoczęcie leczenia. Więc statystycznie, drugi etap choroby, gdy leczenie otrzymuje 1 na 10 pacjentów z ciężkimi nasileniu - jeden z czterech.

Zapobieganie POChP

Głównym środkiem zapobiegania - wyłączenie wyzwalania czynników, które mogą powodować choroby. W szczególności odnosi się to do palenia.