Pokrzywka - uli możliwych powikłań i zapobieganie


Treść
Pokrzywka
Objawy uli ze zdjęciami
Pokrzywka u dzieci
Pokrzywka ciąży
Jakie badania należy podjąć w trakcie pokrzywka
Leczenie pokrzywki
Charakterystyka diety i stylu życia pokrzywki
Możliwe powikłania pokrzywki i zapobiegania
Najczęściej pytania na temat pokrzywki
Strona 8 z 9

Możliwe powikłania pokrzywka i prognozy


Pogoda na całe życie, na ogół korzystne. Możliwość rozwoju obrzęku naczynioruchowego, który występuje w rozwoju obrzęku górnych dróg oddechowych. Ten stan ma już zagrożenia dla życia.

Ponadto, pokrzywka może być objawem choroby wewnętrzne, w tym raka, co oczywiście utrudnia prognozę dla pacjentów. W 30% przypadków występuje chroniczne formy choroby.

Pokrzywka prewencji.

Działania mające na celu zapobieganie rozwojowi tej choroby nie jest rozwijany. Powinno być zdrowy styl życia, wczesne wykrywanie i leczenie chorób oportunistycznych. Jeśli są częste choroby zakaźne - rehabilitacja wszystkich możliwych ognisk zakażenia.